QUE TÍTULO SE OBTÉN?

Técnico en Sistemas Microinformáticos e Redes.

CANTOS CARTOS ME CUSTA?

  • A formación que reciben é TOTALMENTE GRATUÍTO.

  • O noso centro é un Centro de Ensino Público.