Man Hands On Keyboard

REQUISITOS DE ACCESO AO CICLO MEDIO

Para acceder ao Ciclo Medio de Sistemas Microinformáticos e Redes, soamente tes que cumprir un dos seguintes requisitos:

  • Estar en posesión do título de FP Básica.

  • Estar en posesión do título da ESO ou equivalente.

  • Ter superada a proba de acceso a Ciclo Medio.