Macbook

QUE APRENDERÁS NESTE CICLO?

  • Instalar e configurar sistemas informáticos.

  • Configurar e manter redes locais.

  • Aplicar protocolos de seguridade informática.

  • Montar e reparar equipos informáticos.

  • Traballar con aplicacións informáticas de oficina.

  • Crear aplicacións para internet.

  • E moitas cousas máis.