College Student

MOTIVOS PARA ESTUDAR FP INFORMÁTICA

  1. Porque che gusta a informática.

  2. Porque se realizan 410 horas de prácticas que che conectan co mundo laboral.

  3. Porque a informática ten unha importante saída laboral.

  4. Porque os estudos se adaptan aos meus intereses, con poucas materias e especializadas.

  5. Porque o ciclo soamente dura 2 anos e xa podo traballar.

  6. Porque si quero, podo continuar os meus estudos en ciclos superiores.

  7. Porque en toda a comarca non existe outro ciclo medio de informática.

  8. Porque soamente necesito ter a ESO ou a FP Básica.