1º cURSO

 • Aplicacións ofimáticas

 

 • Formación e orientación laboral

 • Montaxe e mantemento de equipamentos

 

 • Redes locais

 

 • Sistemas operativos monoposto

2º curso

 • Aplicacións web

 

 • Empresa e iniciativa emprendedora

 • Seguridade informática

 • Servizos en rede

 • Sistemas operativos en rede

 • PRÁCTICAS EN EMPRESA